دستگاه NVR یونی ویو

Uniview NVR
فروش دستگاه NVR یونی ویو در انواع 4، 8، 16 و 32 کانال

دستگاه NVR چهار کانال

UNV

NVR301-04LS3-P4

PoE | Ultra265 | P2P | 4K

UNV

NVR301-04S3

Ultra265 | P2P | 4K

دستگاه NVR هشت کانال

UNV

NVR301-08LS2-P8

PoE | Ultra265 | P2P | 4K

UNV

NVR301-08S3

Ultra265 | P2P | 4K

دستگاه NVR شانزده کانال

UNV

NVR302-16S2

Ultra265 | P2P | 4K

دستگاه NVR سی و دو کانال

UNV

NVR304-32S

2HDD | Ultra265 | P2P | 4K

UNV

NVR302-32S

Ultra265 | P2P | 4K

پرفروش ترین محصولات نظارت تصویری و شبکه با بهترین قیمت همکاری

Uniview | HRUI | Hikvision