سوئیچ اترنت اچ آر یو آی

HRUi Ethernet Switch

فروش سوئیچ های اترنت اچ آر یو آی در انواع 4، 8، 16 و 24 پورت

سوئیچ اترنت چهار پورت

HRUi

HRUI HR-SWG1050

4 پورت گیگ | آپلینک گیگ

HRUi

HRUI HR-SW0050

4 پورت | آپلینک

سوئیچ اترنت هشت پورت

HRUi

HRUI HR-SWG2082NS

8 پورت گیگ مدیریتی | دو آپلینک SFP | پورت کنسول

HRUi

HRUI HR-SWG1080

8 پورت گیگ | آپلینک گیگ

HRUi

HRUI HR-SW0080

8 پورت | آپلینک

سوئیچ اترنت دوازده پورت

HRUi

HRUI HR-SWTG3C12F

12 پورت مدیریتی SFP 10G | پورت کنسول | پهنای باند 240Gbps

سوئیچ اترنت شانزده پورت

HRUi

HRUI HR-SWG00160D

16 پورت گیگ | دو آپلینک گیگ

سوئیچ اترنت بیست و چهار پورت

HRUi

HRUI HR-SWTG342408S

24 پورت مدیریتی گیگ | هشت پورت آپلینک SFP | چهار آپلینک SFP 10G | پورت کنسول

HRUi

HRUI HR-SWTG3424S

24 پورت مدیریتی گیگ | چهار آپلینک SFP 10G | پورت کنسول

HRUi

HRUI HR-SWG20244S

24 پورت مدیریتی گیگ | چهار آپلینک SFP | پورت کنسول

HRUi

HRUI HR-SWG10242S

24 پورت گیگ | دو آپلینک SFP

HRUi

HRUI HR-SWG00240D

24 پورت گیگ | دو آپلینک گیگ

HRUi

HRUI HR-SWTG342408F

24 پورت مدیریتی SFP | هشت پورت گیگ کمبو | چهار آپلینک SFP 10G | پورت کنسول

سوئیچ اترنت چهل و هشت پورت

HRUi

HRUI HR-SWTG3448S

48 پورت مدیریتی گیگ | چهار آپلینک SFP 10G | پورت کنسول | پورت USB

پرفروش ترین محصولات نظارت تصویری و شبکه با بهترین قیمت همکاری

Uniview | HRUI | Hikvision