سوئیچ PoE اچ آر یو آی

HRUi PoE Switch

فروش سوئیچ های PoE اچ آر یو آی در انواع 4، 8، 16 و 24 پورت و سوئیچ های PoE مدیریتی

سوئیچ PoE چهار پورت

HRUi

HRUI HR900-AF-42N

4 پورت PoE | دو آپلینک

HRUi

HRUI HR900-AF-41N

4 پورت PoE | آپلینک

HRUi

HRUI HR901-AXG-411NS-120

4 پورت PoE گیگ | آپلینک گیگ | آپلینک SFP

HRUi

HRUI HR901-AXG-42NS-120

4 پورت PoE گیگ | دو آپلینک SFP

سوئیچ PoE هشت پورت

HRUi

HRUI HR100-AF-8L2GN

8 پورت PoE | دو آپلینک گیگ | Extend 800M

HRUi

HRUI HR100-AF-82GN

8 پورت PoE | دو آپلینک گیگ | QoS

HRUi

HRUI HR900-AF-82GN

8 پورت PoE | دو آپلینک گیگ

HRUi

HRUI HR100-AF-82N

8 پورت PoE | دو آپلینک | QoS

HRUi

HRUI HR900-AF-82N

8 پورت PoE | دو آپلینک

HRUi

HRUI HR901-AF-821GNS

8 پورت PoE | دو آپلینک گیگ | آپلینک SFP

HRUi

HRUI HR900-AXG-80N-120

8 پورت PoE گیگ | خروجی 120 وات

HRUi

HRUI HR901-AFG-82NS

8 پورت PoE گیگ | دو آپلینک SFP

HRUi

HRUI HR900-AFG-82N

8 پورت PoE گیگ | دو آپلینک گیگ

سوئیچ PoE شانزده پورت

HRUi

HRUI HR901-AFG-162S-300

16 پورت PoE گیگ | دو آپلینک آپلینک SFP | خروجی 300 وات

HRUi

HRUI HR901-AF-1621GS-300

16 پورت PoE | دو آپلینک گیگ | آپلینک SFP | خروجی 300 وات

HRUi

HRUI HR901-AF-1621GS-200

16 پورت PoE | دو آپلینک گیگ | آپلینک SFP

سوئیچ PoE بیست و چهار پورت

HRUi

HRUI HR901-AFG-242S-400

24 پورت PoE گیگ | دو پورت آپلینک SFP | QoS | خروجی 400 وات

HRUi

HRUI HR901-AFG-242S-300

24 پورت PoE گیگ | دو پورت آپلینک SFP | QoS

HRUi

HRUI HR901-AF-2421GS-300

24 پورت PoE | دو پورت آپلینک گیگ | آپلینک SFP

HRUi

HRUI HR901-AF-2421GS-400

24 پورت PoE | دو پورت آپلینک گیگ | آپلینک SFP | خروجی 400 وات

سوئیچ PoE مدیریتی

HRUi

HRUI HR-AFGM-SWTG342408S-400

24 پورت PoE گیگ مدیریتی | هشت پورت کمبو SFP | چهار پورت SFP 10G | پورت کنسول

HRUi

HRUI HR901-AFGM-2444S-400

24 پورت PoE گیگ مدیریتی | چهار آپلینک گیگ | چهار آپلینک SFP | پورت کنسول

HRUi

HRUI HR901-AFGM-1622S-300

16 پورت PoE گیگ مدیریتی | دو آپلینک گیگ | دو آپلینک SFP | پورت کنسول

HRUi

HRUI HR-AFGM-82NS

8 پورت PoE گیگ مدیریتی | دو آپلینک SFP | پورت کنسول

HRUi

HRUI HR-AFGW-71

7 پورت PoE گیگ مدیریتی | آپلینک گیگ | مدیریت تحت وب

پرفروش ترین محصولات نظارت تصویری و شبکه با بهترین قیمت همکاری

Uniview | HRUI | Hikvision