دستگاه NVR هایک ویژن

Hikvision NVR

فروش دستگاه NVR هایک ویژن در انواع 4، 8، 16 و 32 کانال

دستگاه NVR چهار کانال

Hikvision

DS-7604NI-K1

H.265+ | 4K | Onvif | Hik Connect

Hikvision

DS-7104NI-Q1M

H.265+ | Onvif | Hik-Connect

دستگاه NVR هشت کانال

Hikvision

DS-7608NI-K1

H.265+ | 4K | Onvif | Hik Connect

Hikvision

DS-7608NI-Q2

H.265+ | 4K | 2HDD | Onvif | Hik Connect

Hikvision

DS-7608NI-Q1

H.265+ | 4K | Onvif | Hik Connect

دستگاه NVR شانزده کانال

Hikvision

DS-7716NI-K4

H.265+ | 4K | 4HDD | Onvif | Hik Connect

Hikvision

DS-7616NI-K2

H.265+ | 4K | 2HDD | Onvif | Hik Connect

Hikvision

DS-7716NI-Q4

H.265+ | 4K | 4HDD | Onvif | Hik Connect

Hikvision

DS-7616NI-Q2

H.265+ | 4K | 2HDD | Onvif | Hik Connect

Hikvision

DS-7616NI-Q1

H.265+ | 4K | Onvif | Hik Connect

دستگاه NVR سی و دو کانال

Hikvision

DS-9632NI-I8

H.265+ | RAID | 8HDD | 4K | 12MP Recording | Onvif | Hik-Connect

Hikvision

DS-7732NI-K4

H.265+ | 4K | 4HDD | Onvif | Hik Connect

پرفروش ترین محصولات نظارت تصویری و شبکه با بهترین قیمت همکاری

Uniview | HRUI | Hikvision